کاتالوگ

/کاتالوگ
کاتالوگ۱۳۹۷-۵-۲۳ ۱۵:۱۶:۴۵ +۰۰:۰۰

فیلم نمونه کار دستگاه برش لیزر  شرکت pnc laser

https://www.aparat.com/v/91Dl8

https://www.aparat.com/v/0dLp3

https://www.aparat.com/v/tV7Ok

https://www.aparat.com/v/j3zql

https://www.aparat.com/v/Ttug7

https://www.aparat.com/v/s3SiP

https://www.aparat.com/v/7cx1Q

https://www.aparat.com/v/uvJXW

http://www.aparat.com/v/bn5Vc

http://www.aparat.com/v/sMlAZ

http://www.aparat.com/v/H2mgO

http://www.aparat.com/v/otwKX

http://www.aparat.com/v/XgI03

http://www.aparat.com/v/y2ehL

http://www.aparat.com/v/A0Bn9

http://www.aparat.com/v/fU1kH

http://www.aparat.com/v/fCtmx

http://www.aparat.com/v/fCtmx

http://www.aparat.com/v/4bmeM

http://www.aparat.com/v/rWRy3

http://www.aparat.com/v/iP3cA

http://www.aparat.com/v/vaOmL

http://www.aparat.com/v/s4Brc

http://www.aparat.com/v/otwKX

http://www.aparat.com/v/Bwm0u

http://www.aparat.com/v/2CKXT

 

پرسنل شرکت pnc laser

 

پرسنل شرکت pnc laser

pnc-laser

%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7

 

%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa

%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84

دستگاه برش لیزر

%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84

 

%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d9%82

 

دستگاه حکاکی

%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-cnc

کاتر پلاتر

%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b4

گواهینامه ها

گواهینامه ها و تقدیر نامه های دریافتی شرکت pnc Laser

 

سیستم مدیریت کیفیت ،گواهی مطابقت سی ئی اروپا CE  وتقدیرنامه مهارت فنی از آکادمی توف لندن وگواهی نامه مدیریت کیفیت Iso  ۹۰۰۱ هرچند اغلب از این مدارک به عنوان ملاک سنجش کیفیت محصولات استفاده می شود ما قویا  معتقدیم که هیچ نوع گواهینامه ای نمی تواند جایگزین تایید خود مشتریان باشد وکیفیت هر محصول باید نهایتا توسط مشتریان ما مورد ارزیابی وتایید قرار گیرد.ما ازتمامی مشتریانی که با کمک وحمایت خود در رساندن کیفیت ومحبوبیت محصولات شرکت pnc Laser تا حد فعلی مشارکت نموده اند سپاسگذاریم و صمیمانه از نظرات وپیشنهاداتشان  تشکر می کنیم چون در غیر این صورت پیشرفتی امکان پذیر نبوده و نیست.


دستگاه برش لیزر


Invalid slider ID or alias.